Tietosuojaseloste

Tiivistelmä

Kiva-Idea tietosuojaseloste on laadittu 20.6.2023, jotta voit varmistua siitä, että käsittelemme valokuviasi ja henkilötietojasi asianmukaisesti. Kukin asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen palveluita.

Tämä asiakirja kuvaa, mitä henkilötietoja (eli tietoja, jotka liittyvät tiettyihin henkilöihin tai joiden avulla voi tunnistaa tietyn henkilön) keräämme, kun asiakas vierailee verkkosivuillamme ja asiakkaan tilausten yhteydessä, sekä miten näitä henkilötietoja käsitellään ja käytetään. Tässä asiakirjassa selostetaan myös, miten käytämme evästeitä (cookies).

Käytämme tietoja:
Helppokäyttöisen ja turvallisen palvelun toimittamiseen 
Asiakaspalvelun ja markkinoinnin parantamiseen
Verkkokaupan kehittämiseen

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Kiva-Idea (Y-tunnus 2283211-5 )
Nikkilänkuja 33
21360 Lieto as.

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse:
 info@kivaidea.fi

tai kirjeitse

Kiva-Idea
Tietosuojavastaava
Nikkilänkuja 33
21360 Lieto as.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?
Keräämme ja käsittelemme ainoastaan sellaista tietoa, jota tarvitaan asiakkaan tilauksen ammattimaista käsittelyä ja asiakassuhteen ylläpitoa varten. 
Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistettavat tiedot:

Tunnistamistiedot, kuten nimi
Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
Maksutiedot, kuten laskutustiedot.
Luottokortin tietoja emme tallenna täydellisenä
Asiakkaan suostumuksella sijaintitiedot, joita käytetään toimitusajan arviointiin
Palvelujen käytöstä havainnoidut ja analytiikan avulla johdetut tiedot
Ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot, kuten IP-osoite

Mihin henkilötietojani käytetään?
Tilausten käsittelyyn ja toimitukseen
Asiakkuuden ylläpitämiseen
Asiakaskokemuksen parantamiseen
Toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
Tilastollisiin tarkoituksiin
Kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
Väärinkäytösten estämiseen
Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Käsittelemme tietoja luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä ulkopuolisille käsittelijöille. Varaamme kuitenkin oikeuden siirtää tiedot kolmansien tahojen käsiteltäviksi, mikäli se on tarpeen asiakkaan tilauksen käsittelemisen toteuttamiseksi. Tällaisessa tapauksessa asianmukainen tietosuojan taso varmistetaan noudattamalla yleistä tietosuoja-asetusta, ja solmimalla tätä vastaavia sopimuksia  toimittajien kanssa.

Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

Asiakkaan henkilötietoja sisältävä tietokanta on jatkuvasti suojattu asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimilla sen häviämisen ja väärinkäytön estämiseksi. Sitä säilytetään turvallisessa ympäristössä, johon yleisöllä ei ole pääsyä. Säilytämme asiakastietoja Suomessa. Konesalit ja verkkokaupan järjestelmien tekninen sekä prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla. Palvelimet on suojattu tietomurtoja ja palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

Asiakkaan henkilötietoja siirrettäessä, esimerkiksi sisäänkirjautumisen ja maksuprosessin yhteydessä, ne on salattu käyttäen Secure Socket Layer (SSL) -teknologiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tietokoneen ja palvelimen väliseen viestintään sovelletaan johtavaa salausmenetelmää, edellyttäen että asiakkaan verkkoselain tukee SSL (https)-teknologiaa.

Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme hyviä tietosuojakäytäntöjä.  Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain omilla työntekijöillämme ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti.

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.

Sähköisen maksuprossessin käsittelee sertifioitu maksupalveluntarjoaja paypall,  Klarna tai Checkout Finland Oy. Maksutiedot välittyvät suoraan maksupalvelutarjoajalle ja tallennetaan siellä maksun käsittelyä ja mahdollisia hyvityksiä varten rajoitetun ajan.

Uutiskirjeen tekninen palveluntarjoaja on Mailchimp, jolle toimitamme uutiskirjeen lähetykseen tarvittavia tietoja kuten sähköpostiosoitteen.

Kuinka kauan tietojani säilytetään? 

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja ja kuvatiedostoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Asiakkaan pyynnöstä häntä koskeva henkilötieto voidaan poistaa tai anonymisoida Kiva-Idean järjestelmistä eikä enää käytetä selosteessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.
Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta voimme tarjota lainmukaisen ja turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme.
Riittävien varmuuskopioiden ottaminen verkkokaupan tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

Minkälaisia oikeuksia minulla on? 

Asiakkaana sinulla on oikeus:

saada kirjallisesta pyynnöstä tiedot niistä henkilötiedoista, jotka Kiva-Idea on tallentanut sinusta.
pyytää Kiva-Ideaa korjaamaan itseäsi koskevat virheelliset henkilötiedot.
ilmoittaa kirjallisesti Kiva-Idealle milloin tahansa, että haluat kieltää henkilötietojesi käsittelyn jatkamisen; tämä kuitenkin sillä rajoituksella, että Kiva-Idealla säilyy oikeus käsitellä tietoja sikäli kuin tarpeellista (esim. laskutustietoja).

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit tehdä oikeuksien käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Varaamme oikeuden pyytää asiakasta tunnistautumaan asianmukaisesti ennen yllämainittujen pyyntöjen käsittelemistä.

Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle.

Kuinka saan tiedon itsestäni järjestelmään tallennetuista tiedoista?

Voit pyytää järjestelmiin tallennetut tiedot itsellesi ottamalla yhteyttä sähköpostitse: info@kivaidea.fi. Käsittelemme pyynnöt 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Miten voin vaikuttaa tietojeni käyttöön?

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuksia vaikuttaa tietojensa keräämiseen ja käyttöön.

Voit itse päättää sinulle kohdistetusta markkinoinnista ja ottaa tai olla ottamatta vastaan erilaisia markkinointiviestejä. Jos et halua meiltä markkinointia, ilmoita siitä asiakaspalveluumme. Uutiskirjeiden tilauksen voit helposti lopettaa klikkaamalla linkkiä uutiskirjeessä.

Mitä tietoja siirtyy Kiva-idealle, kun lataan kuviani muista internetpalveluista kuten Facebookista?

Voit ladata Kiva-Idean käsiteltäväksi kuvatietoja paitsi omalta päätelaitteeltasi myös internet-palvelujen kuten Facebookin, OneDriven, Dropboxin ja Flickrin ym. välityksellä. Tällöin et kuitenkaan anna Kiva-Ideallepääsyä näihin palveluihin liittyviin sisäänkirjautumistietoihin tai muihin näihin palveluihin ladattuihin tietoihin. Kiva-Idean tilausohjelmalla on pääsy ainoastaan asiakkaan jakamaan tietoon ja kuviin ja/tai asiakkaan julkiseen profiiliin. Kyseisistä palveluista on saatavilla yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mihin tietoihin ne antavat pääsyn. Kehotamme tutustumaan myös näiden palveluiden tietosuojaselosteisiin.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Käytämme asiakastietoja kolmansien osapuolten kanssa tutkimus-,analyysi- ja personointitarkoituksissa. Voimme luovuttaa ostokäyttäytymis- ja selaustietoja kumppaneille, jotta voimme tarjota sinua kiinnostavia tuotteita ja tarjouksia. Tutkimus-, analyysi- ja personointitarkoituksiin käytettyä tietoa käsitellään ilman tunnisteita tai aliaksilla. Vain me voimme yhdistää käytetyn, aliaksella varustetun tiedon nimeesi.

Asiakas voi rajata tietojen luovuttamista markkinointitarkoituksiin olemalla yhteydessä asiakaspalveluun. Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tietopyynnöistä aina myös asiakasta, jos se on lain puitteissa sallittua.

Käytetäänkö verkkokaupan sivuilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Kiva-Idea pyrkii suunnittelemaan verkkosivunsa niin käyttäjäystävälliseksi ja tehokkaaksi kuin mahdollista. Tämän saavuttamiseksi Kiva-Idea voi käyttää evästeitä (cookies). Voit itse valita voiko Kiva-Idean ohjelmat ladata evästeitä tietokoneellesi. Käyttäjä voi säätää verkkoselaimensa asetuksia niin, että evästeitä ei hyväksytä tai että evästeitä hyväksytään ainoastaan tietyiltä verkkosivuilta tai ainoastaan ilmoituksen jälkeen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että tiettyjen Kiva-Idean verkkosivujen toiminnallisuuksien käyttö saattaa estyä tai olla rajattua mikäli käyttäjä estää evästeet Kiva-Idean verkkosivuilta. Käyttömukavuuden varmistamiseksi suosittelemme, että verkkoselain asetetaan hyväksymään evästeet. Palvelimen asettamat evästeet säilyvät selaimessa 30 päivää.

Analytiikan ja markkinoinnin kohdentamiseen käyttämämme evästeet auttavat meitä ymmärtämään paremmin asiakkaiden käyttäytymistä ja kertovat meille mitkä tuotteet ja toiminnot asiakkaitamme kiinnostavat. Hyödynnämme  Bingiä, Facebookia, Googlea sivustomme käyttöön, trendeihin ja myyntiin liittyvässä analytiikassa ja suostumuksellasi myös markkinoinnin kohdentamiseen.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aikaisemman Tietosuojaselosteen.

Mihin voin ottaa yhteyttä? 

Voit ottaa yhteyttä tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä:
sähköpostilla: info@kivaidea.fi

tai kirjeitse
Kiva-Idea
Tietosuojavastaava
Nikkilänkuja 33
21360 Lieto as.

Scroll to Top